Music Battle

2008 ville Kirunafestivalen göra en animerad reklamfilm. Resultatet blev Music Battle.

År: 2008

Kund: Kirunafestivalen

Category: Beställningsfilm

Share This: