Kaisa & Harax, The Mountain trek - Fjällvandringen.

Kaisa & Harax, Mountain trek – Fjällvandringen. Setting up the tent.