Observationer från en japansk småstad - Notes from a small japanese town

Notes from a small japanese town – konbini